S C H A R T I S

vedenie účtovníctva a mzdovej agendy, daňové poradenstvo

Ing. Bohumil Adamovič

mob. +421 905 915201

tel. +421 34 6574604

Ing. Tatiana Čopjanová

Alžbeta Ištoková

Bronislava Petráková

mob. +421 917 761886

tel. +421 34 6574604

email: schartis@schartis.sk

SCHARTIS, spol. s r.o., Brezová 846/13, 90501 Senica

IČO: 31448631, IČDPH: SK2021135204